BMS

BUILDING MANAGEMENT SYSTEM

 Navrhujeme pro Vás systémy pro efektivní řízení a správu budov a pro kontrolu a snižování spotřeby energií.

Více informacíKariéra

BMS

Systém řízení budov

Moderní stavby administrativních, průmyslových, nemocničních a obchodních budov jsou vybavovány nejrůznějšími technologiemi jednotlivých profesí technického zabezpečení budov, které spotřebovávají pro svou činnost media. Systém BMS si klade za cíl integrovat dostupné rozhraní těchto systémů, odčítat spotřeby spotřebovávaných medií a vytvořit jasný přehled nad aktuálním stavem objektu a jeho technologií. Získaná data je možné archivovat, vyhodnocovat, vizualizovat, detekovat poruchové a havarijní stavy a definovat příslušné reakce na ně.

Společnost MEARING s.r.o. se zabývá návrhem a realizací systémů BMS od prvních konzultací s investorem a provozovatelem přes koordinaci s jednotlivými dodavateli po konečnou realizaci.

Do BMS je možné integrovat například:

Zařízení pro vzduchotechniku, chlazení staveb nebo získávání tepla

Energocentra elektro VN a NN, plynu, tepla, chladu

Zařízení pro parkování automobilů, výtahy

Systémy slaboproudých zařízení – elektronická požární signalizace, elektronický zabezpečovací systém

Systémy pro zajištění požární bezpečnosti

Hotelové systémy, bazénové technologie a wellness

O společnosti

Mearing s.r.o.

Ve společnosti MEARING s.r.o. se zaměřujeme na obor automatizace, měření a regulace. Svým zákazníkům nabízíme řešení v oblasti automatizace průmyslových procesů a technologií, energetických systémů, technického zabezpečení budov a Building Management systému.
Spolupracujeme s technology průmyslových staveb, realizátory automatizační a řídicí techniky, architektonickými ateliéry, pro které zajišťujeme projektovou dokumentaci, autorské dozory, testování navržených řídicích systému a podporu při realizaci staveb.

Zabýváme se těmito obory

Svým zákazníkům nabízíme řešení v oblasti automatizace průmyslových procesů a technologií, energetických systémů, technického zabezpečení budov a systémy řížení budov.

Své řešení u nás najdou všichni, kteří hledají návrh automatizace svých technologických celků a návrhy systémů pro správu a řízení budov.

REFERENCE

Nová Karolina Park

Administrativní objekt, který nabízí 24 724 m2 kancelářských ploch v 6 nadzeních podlažích, 3824 m2 retailových prostor a 279 parkovacích míst.

Návrh řešní Building Management System a Měření a Regulace formou projektové dokumentace a autorských dozorů na stavbě. Koncepce je založena na síti volně programovatelných regulátorů. Přehled zajišťuje centrální vizualizace.

Úpravy prostor pro nájemníky formou dokumentace klientských úprav.

Budova Nová Karolína Park je certifikována jako zelená budova dle BREEAM.

—————

KLIENT: CMC architects
DATUM: 2012 – 2015
ODKAZ: www.novakarolinapark.cz

 

Národní superpočítačové centrum

V budově Národního superpočítačového centra je umístěn superpočítač Anselm.

Návrh řešní Building Management System a Měření a Regulace formou projektové dokumentace a autorských dozorů na stavbě. Koncepce je založena na síti volně programovatelných regulátorů. Přehled zajišťuje centrální vizualizace.

—————

KLIENT: IT4Innovations
DATUM: 2016
ODKAZ: www.it4i.cz

 

Centrum chirugických oborů a operačních sálů MNO

V novém objektu centra chirurgických oborů a operačních sálů Městské nemocnice Ostrava jsou umístěny ambulance chirurgie a traumatologie, interny, emergency s komplementem s CT, SONO, RTG, multioborová JIP, ARO, a nejdůležitější prostory centra – operační sály s dospávacími pokoji. Do tohoto objektu je umístěna centrální sterilizace, která bude sloužit pro celý areál nemocnice.

Zpracovávali jsme projekt pro provádění stavby za profesi měření a regulace.

—————

KLIENT: CENTROPROJEKT
DATUM: 2014
ODKAZ: www.fno.cz

 

STaRS Třinec

Společnost STARS Třinec je příspěvkovou organizací města Třinec, která provozuje sportovní, tělovýchovná a rekreační zařízení města. Kompletní rekonstrukce sportovního komplexu ze 70.let 20 století. Rekonstrukce řeší přizpůsobení komplexu současným nárokům kladeným na veřejné stavby sloužící rekreaci a sportovnímu vyžití obyvatel města. Jedná se o tyto části areálu: sportovní hala s trinunami pro 500 diváků, zázemí sportovní haly, vstupní foyer do haly a bazénu, zázemí pro zaměstance areálu, tobogán do krytého bazénu.
Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 485,6 t/rok a k úspoře energie cca 6 616 Gj/rok.
Celkové náklady činily cca 17 milionu Kč.
Návrh řešní Building Management System a Měření a Regulace formou projektové dokumentace a autorských dozorů na stavbě. Během práce na projektu byla vypracována dokumentace pro stavbení povolení, dokumentaci pro provádění stavby a dílenská dokumentace pro výrobu rozvaděčů.
Koncepce je založena na síti volně programovatelných regulátorů. Přehled zajišťuje centrální vizualizace.

—————

KLIENT: FIALA ARCHITECTS s.r.o.
DATUM: 2015

 

Stavební úpravy objektu E (RD1) a skleníku v areálu PřF UP

Předmětem plnění zakázky jsou stavební úpravy objektu E(RD1) a přilehlého skleníku vč. dopravní a technické infrastruktury, veřejné osvětlení veřejného parkoviště a oplocení areálu – část PřF 1.etapa, vše v areálu PřF UP v Olomouci – Holici.

Návrh řešní Building Management System a Měření a Regulace formou dílenské projektové dokumentace a autorských dozorů na stavbě. Koncepce je založena na síti volně programovatelných regulátorů. Přehled zajišťuje centrální vizualizace.

—————

KLIENT: Dontimona Style a.s.
DATUM: 2015

 

NÁŠ TÝM

Ing. Tomáš Husník

Ing. Tomáš Husník

JEDNATEL, PROJEKTANT

Ing. Miroslav Šimášek

Ing. Miroslav Šimášek

VEDOUCÍ PROJEKTANT

Ing. Vít Olšák

Ing. Vít Olšák

PROJEKTANT A PROGRAMÁTOR

Ing. Vojtěch Babič

Ing. Vojtěch Babič

PROJEKTANT

Ing. Tomáš Hurík

Ing. Tomáš Hurík

PROJEKTANT

Ing. David Mamula

Ing. David Mamula

PROJEKTANT

Bc. Jakub Beneš

Bc. Jakub Beneš

PROJEKTANT

Kateřina Husníková

Kateřina Husníková

ÚČETNÍ

Alena Rosypalová

Alena Rosypalová

TECHNICKÝ ASISTENT

Poptávkový formulář

Kontakt

Sídlo

MEARING s.r.o.
IČ: 020 87 600
DIČ: CZ 020 87 600
Na Úbočí 12a/923
712 00 Ostrava

Společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 57223

Provozovna

MEARING s.r.o.
Velká 196/10
702 00 Ostrava